Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest URMAR Marcin Urgacz z siedzibą w Katowicach przy ul Wiosny Ludów 6, 40-374 Katowice. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Podanie danych osobowych przez KUPUJĄCEGO jest dobrowolne, aczkolwiek brak udzielenia przez KUPUJĄCEGO zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia przez SPRZEDAWCĘ usług drogą elektroniczną oraz korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 3. KUPUJĄCY wyraża zgodę na przetwarzanie przez SPRZEDAWCĘ danych osobowych podanych przez niego w toku rejestracji w Sklepie Internetowym oraz w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności w czasie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.
 4. SPRZEDAWCA przetwarza dane osobowe KUPUJĄCEGO w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania umów z KUPUJĄCYM i wykonywania umów Sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie Internetowym, w tym również w zakresie niezbędnym do jego doręczenia, a jeżeli KUPUJĄCY wyraża zgodę również w celach marketingowych.
 5. KUPUJĄCY ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i poprawiania w każdym czasie, jak również czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 6. Akceptując Regulamin, KUPUJĄCY wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób powyżej wskazany, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. W przypadku powzięcia przez Administratora danych osobowych wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez KUPUJĄCEGO danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  a) wezwania KUPUJĄCEGO do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji podanych przez KUPUJĄCEGO danych osobowych, pod rygorem zablokowania Konta Użytkownika lub odstąpienia z winy KUPUJĄCEGO od zawartej umowy sprzedaży,
  b)natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy,
  c) odmowy zawarcia umowy sprzedaży.
Rabaty nawet do 15%

% Specjalna oferta rabatowa! %

Każde zamówienie premiowane jest odpowiednim rabatem.*

5%  RABAT, jeśli zamówienie przekroczy  500 pln
10%  RABAT, jeśli zamówienie przekroczy 1.500 pln
15%  RABAT, jeśli zamówienie przekroczy 3.000 pln

Powyższy rabat dotyczy produktów oświetleniowych (poza produktami marki Azzardo, Zuma Line) i naliczany jest on automatycznie poprzez nasz system podczas składania zamówienia.
Na wszystkie inne produkty udzielamy rabatów indywidualnych, dlatego zapraszamy do skorzystania z opcji: Zapytaj o rabat!

Dowiedz się więcej

Jak możemy Ci pomóc?

Zapraszamy do kontaktu:
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00, w soboty w godzinach 10:00 - 14:00


+48 / 604 484 743


sklep@szykownydom.com